P.P.U.H. Wandzel |

kwi/10

14

Księga Przychodów i Rozchodów 9.70 C

Ukazała się nowa wersją oprogramowania KPiR, szczegóły zmian poniżej…

Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji:

Ewidencja wersja 9.70C

 • zmodyfikowano uruchamianie autoryzacji z menu w wieloksiędze (wybór firmy / autoryzacja),
 • przy księgowaniu importu usług z UE (art.28b) (ZAPIS / WNT i inne zakupy objęte należnym VATem ) uaktywniono okienko z kodem kraju,
 • usunięto ostrzeżenia o nieprawidłowej obsłudze kartotek  w opcji MANAGER / ZESTAWIENIA, oraz MANAGER / WYDRUKI STARE – w opcji tej drukującej rejestry VAT ostrzeżenie to jest aktualne i pozostawiono je bez większych zmian. Poprawiono nazwę „WYDRUKI STARE” na „WYDRUKI” w szczególności ze względu na opcję MANAGER / WYDRUKI / ZAPISY NIEROZLICZONE. Dalsze uwagi w tej sprawie prosimy kierować drogą poczty elektronicznej.
 • zmienione zostało wyświetlanie stawek VAT przy manipulacjach związanych ze zmianą roku z 2010 na 2009 i odwrotnie, podczas wykonywania deklaracji podatkowych.

Amortyzacja dla Windows wersja 9.70C

 • Zdjęto większość blokad dat przy zakładaniu ST w kartotece (data zakupu, data ewidencyjna, data początku obliczeń) co pozwoli na bardziej elastyczne wprowadzanie ST, jednocześnie nakładając na Państwa obowiązek świadomego i odpowiedzialnego wprowadzania tych dat.
 • W wydruku wykazu ST poprawiono kwoty umorzeń w poszczególnych ST jak i w podsumowaniu

Księga wersja 9.70C

 • Opcja KSIEGA / PRZEGLADANIE / EWIDENCJA VAT / SPRZEDAŻ, ZAKUP, CAŁOŚĆ – zmodyfikowano przegląd stawki 3% i innych niewyszczególnionych.

Uwaga! wszystkie stawki inne niż wyszczególnione w tabeli wpadają do stawki XX na zasadzie sumy!

Raporty (KSUE) wersja 9.70C

 • ZESTAWIENIA / ROZLICZENIE SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW VAT oraz ZESTAWIENIA / ROZLICZENIE VAT w zakresie sumowania korekt w stawce NP.
 • Dotyczy to również raportów z miejscami na korekty i obejmuje usługi poza RP jak i usługi UE (art.100 ust.1 pkt 4)
 • Do rejestru sprzedaży VAT dołożono pozycje z raportów fiskalnych, oznaczonych flagą jako „FISK” w taki sposób, aby pozycje te nie wchodziły do podsumowań.
 • Na wniosek klientów dołożono nowy sposób numeracji rejestrów VAT – ustawiany w opcji KONFIGURACJA / NUMEROWANIE / NUMERACJA EWIDENCJI VAT
 • Usunięto rozliczenie nieodliczonego VATu jako naszym zdaniem niepotrzebne w aktualnych warunkach. Jeśli będą go Państwo wymagali powrócimy do niego uwzględniając bieżące warunki ekonomiczne. (chodzi o opcję ZESTAWIENIA / ROZLICZENIE VAT).

Prosimy o kontakt z firmą…

· ·

3 comments

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me